Vad befallde Moses israeliterna efter att de hade kommit ut ur slaveriet i Egypten?

Den egyptiska fångenskapen är en mycket omtalad och viktig händelse i hela Israels folks historia. Farao, som stördes av Jakobs nations enorma tillväxt, beslutade att ålägga den en enorm börda i form av hårt arbete i Nildalen, följt av döden för alla manliga ättlingar till familjen. Dessa händelser betraktas som den egyptiska fångenskapen. Det antas att...