Många är nyfikna på om Jesus var Judisk. Detta är en komplicerad fråga eftersom det är svårt att entydigt säga vad som egentligen ligger bakom påståendet att någon är Judisk.

Var Jesus jude eller inte?

Tar du hänsyn till din födelse, dina förfäder, eller kanske till vad du praktiserar, vilka ritualer du deltar i och vad du har växt upp i? På många sidor i Skriften betonas att Jesus kom från en familj av David. Han ärver detta ursprung från sin jordiska far, den Josephsom, även om han inte var hans biologiska far, vilket endast hans närmaste kände till, introducerade honom i det davidiska arvet.

Betyder detta att Jesus var Judisk? Det finns ingen in Skriften, i nej Gospel ens en liten antydan som skulle göra det möjligt för oss att tvivla på att Jesus var Judisk. Dessutom är det faktum att Jesus var Judisk Framför allt bevisar den att Skriften Det finns många beskrivna situationer där han var inblandad i Judisk ritualer. För det första var det enligt Judisk omskuren, och sedan i vuxen ålder ofta med sina föräldrar. elever skulle Jerusalem för religiöst deltagande Judisk helgdagar och högtider.

Han besökte tempel, deltog i gudstjänster i synagogor, bar cicit, eller den rituella fransningen av kläder, betonade vikten av ord. Spår och andra skrivelser Biblar Hebreiska. Det är inget konstigt med detta, eftersom Jesus är född bland folket IsraelHan växer upp i den kultur och tradition som han är född i, han tänker och talar arameiska enligt tidens regler och bevarar därför också sin omgivnings seder och bruk.