Varför vördar kyrkan Maria? Mariadyrkan

Maria är en av de viktigaste personerna i hela den katolska kyrkan. Hon är en figur som nämns i nästan alla eukaristiska böner. Men varför vördar kyrkan Maria? Varför har hon en så hög plats i kyrkans hierarki? Svaret på dessa frågor borde vara uppenbart, och det kommer faktiskt till oss av sig självt. Maria är en unik kvinna. Hon är Guds moder. Hon valdes ut...