Finns Gud?

Finns Gud? Det finns förmodligen ingen människa i denna värld (en medveten människa) som inte åtminstone en gång har ställt sig denna fråga. Det finns förmodligen ingen människa i denna värld som inte åtminstone en gång har stannat upp och funderat på om Gud verkligen existerar. Är allt som omger oss varje dag skapat av en allsmäktig varelse och är vi en del av Guds plan? Det är en fråga...