Förlåter Gud alla synder?

Förlåter Gud alla synder? Som tidigare nämnts i denna artikel är synden det enda skälet till att Gud kan visa oss sin vrede. Vad är den allmänna definitionen av synd? Det är ett visst överskridande av gränserna, av de regler som styr religionen. Det innebär på sätt och vis att bryta förbundet med Gud. I Första Moseboken visas synden inte bara i det fysiska livet, utan också i den...

Älskar Gud syndare?

Älskar Gud syndare? På vissa frågor kan och bör svaret, trots att det verkar så, vara helt enkelt vardagligt. Älskar Gud syndare? Framför allt måste vi komma ihåg att Gud älskar alla människor, älskar varje människa, oavsett bakgrund, utseende eller till och med, vilket är chockerande nog, deras tro. Gud är trots allt skaparen av allt....