Hur man säger nej på ett bra sätt rosenkrans steg för steg? Nu när vi har förklarat vad rosenkransen är, vad den betyder och på sätt och vis redan berört själva rosenkransen, är det dags att överväga följande. hur man ber rosenkransen. Hur ber man rosenkransen? Det är naturligtvis inte komplicerat, eftersom själva formeln för bönen är lätt att komma ihåg. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva kärnan i hur man ber rosenkransen består av två komponenter.

Hur ber man det heliga rosenkransen?

Först och främst ska vi diskutera frågan ur en rent teknisk synvinkel och säga följande hur man ber rosenkransen steg för stegoch för det andra bör vi också titta på den andliga förberedelsen för själva rosenkransbönen. Man antar att varje del av rosenkransen symboliserar ett separat mysterium i rosenkransen. Av dessa skiljer vi mellan de glada mysterierna, de sorgliga mysterierna, de härliga mysterierna och ljusets mysterier. Vi går vidare till en rent teknisk fråga. I den katolska kyrkan är oktober den månad då man dagligen håller rosenkransgudstjänster och de troende samlas för att be rosenkransen. Varje vecka i oktober samlas de troende för att be ett annat av rosenkransens mysterier varje dag. För varje veckodag finns följande uppdelning av hur man ber rosenkransen på rätt sätt:

- De glädjande mysterierna ber man på måndagar och lördagar.
- De sorgliga mysterierna reciteras på tisdagar och fredagar.
- De ärofyllda mysterierna ber vi på onsdagar och söndagar.
- Ljusets mysterier reciteras på torsdagar.

Hur ber man rosenkransen?

Varje mysterium i rosenkransen hänvisar till särskilda händelser i Bibeln. Det är därför på sätt och vis en sammanfattning av evangeliet. Det härliga mysteriet berättar om uppståndelsen, himmelsfärden, pingsten, uppstigningen och den heliga jungfru Marias kröning.
De glädjefyllda mysterierna är tillkännagivandet, besöket och födelsen. Herre JesusPresentationen av Jesus, Upptäckten av Jesus
De smärtsamma mysterierna är bönen i Olivgården, gisslandet, korsfästelsen och korsfästelsen av Jesus.
Ljusets hemligheter är Jesu dop i Jordanien, den första miraklet i Kana, predikan om Guds rike, förvandlingen på Taborberget och instiftandet av eukaristin.

Hur man ber rosenkransen

Själva rosenkransobjektet är en vägledning och en vägvisare för hur man ber rosenkransen. De enskilda pärlorna står för de enskilda bönerna. Hur man ber rosenkransen steg för steg:

Vi börjar med korsets tecken
Första bönen - Vår Fader
3. 3 på varandra följande pärlor - 3 Ave Maria
4. 4 pärlor - Ära åt Fadern
5. 10 Ave Maria
6. en enda pärla - Vår Fader
7. 10 Ave Maria
osv.

När det gäller en sådan fråga som hur man ber det heliga rosenkransen bör man också ta hänsyn till de andliga aspekterna. Det vill säga, hur förbereder du dig för att be rosenkransen? Vad ska man ha? När ska man be rosenkransen?
Först och främst bör man komma ihåg att varje plats och varje tid är en bra tid att tala med Herren. Gud. Så för att be rosenkransen behöver vi inte vänta till oktober för att gå till en rosenkransmässa. Det räcker med att hitta en tyst och fridfull plats där vi kan ge oss själva till bön, rensa oss från onödiga tankar och helt enkelt börja. Låt oss komma ihåg att ge oss helt och hållet åt den under rosenkranssamtalet och göra det till en punkt att fundera och reflektera.

 

Jag heter Magdalena. I min första. Jag vill inte tala om för dig hur du ska be rosenkransen. Steg för steg vilken böneordning. välkommen. för att be rosenkransen behöver vi en rosenkrans. Detta är min rot består av ett kors. med fem kaniner. pärlor och på denna del.

Sedan har vi metallerna och sedan har vi de fem tiorna. En tiondel består av tio ledare och en ledare öppnar den konstanta tiondelen. 5 gånger.

Fem lemmar.

Vi börjar be rosenkransen i det heliga korsets tecken i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Sedan ber vi den Helige Ande att hjälpa oss att be. Vi får inte kyssa korset med vördnad. Som ett tecken på vår kärlek till Herren Jesus. börjar. Jag börjar bönen med denna del. och börjar med korset på korset. Vi ber dig i Gud, den allsmäktige Fadern. Från denna bön är sedan än. Sedan går vi över till de första pärlorna från det luftburna Fader Vår.

På dessa tre avsnitt av de tre följande gångerna är zonen Maria från den bön som vi reciterar och ger oss sorgens lämpliga gåvor på de första pärlorna och på den andra och den tredje kärleken. I den sista delen av detta avsnitt har vi Gloria vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, som det var i början, nu och alltid och i evighet, och på så sätt avslutade vi den första delen. Första delen.

Rosenkransen går vi vidare till lidandet och våra fem tior. Rosenkransen är en bön och framför allt en bön, utöver den bön som ni talar om idag. Framför allt är det nödvändigt att koncentrera sig på att meditera på rosenkransens mysterier.

I dag tänker jag på den första delen av rosenkransen. Det första mysteriet.

Detta är placeringen av Jungfru Maria vid Metella. Jag påminner mig själv om vilket det första mysteriet är som vi ska läsa i dag, Annonciationen, och i det här fallet kan vi lyfta upp intentionen om intentionerna hos de människor som vi ber Vår Fru.

Och sedan mindes jag mysteriet som vi ska meditera över, vi mediterar över detta mysterium och ber denna bön Vår Fader. I början, sedan tio gånger med Maria och slutligen på den sista pärlan säger vi: "Ära åt Fadern, åt Sonen och åt den Helige Ande". Dessutom kan du recitera Faderns lovsång, fortfarande i bönen är det Fatimas bön.

O min Jesus vi behåller våra synder precis som söndagen koncentrera alla själar till himlen och hjälp särskilt dem som behöver din barmhärtighet mest och den andra bönen. Detta är bönen. München utan synd dolda bad för oss som har en tillflykt till dig. och med dem som inte har en tillflykt till dig särskilt med fiender och kyrkaett helgon och rekommenderas.

Om vi har bett dessa två böner och de föregående bönerna går vi vidare till nästa tio. De andra tio.

I det här fallet är det andra glädjemysteriet oss. mat det allra heligaste av det heligaste. Vi erinrar oss de händelser i evangeliet som ägde rum när detta mysterium utvecklades i våra avsikter och vi ber Fader vår-bönen i tur och ordning.

På samma pärlor som vi tidigare sade Glory Be på. Sedan på nästa tio påsar om 10 och på den sista påsen. Med ettan som skiljer tiorna åt reciterar vi. Ära åt Fadern. O min är inte O Maria utan synd av instruktion.

Och de följande mysterierna ser identiska ut. Det tredje glädjemysteriet är Herren Jesu födelse i Betlehem.

Vi säger Fader Vår 10 ord kontrollerar Maria och avslutar. Ära vare Fadern och han är min Maria utan synd.

Det fjärde mysteriet är Herren Jesu offer. Skaparen kunde ha tänkt sig det mariala Fader våret tio gånger.

Och ära vare Fadern. I slutet av nattvarden Jesus inte längre dog utan synd. Och de sista tio i rosenkransen. Detta är vad Herren Jesus har funnit. Vår Fader. 10 gånger om året Mary. Hur många medaljer de fick. och reciterade. Ära åt Fadern. O Maria utan synd. På detta sätt kunde vi be. Vi tackar Herren Gud för den tid vi har tillbringat med honom. vi ångrar korset. vi tar farväl av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Amen. Det. Alla.

Om du gav en 7 PIN-kod i deras register om de gillar den här typen av innehåll Vill du ha fler prislappar från mig blev det min kanal klicka på stämpeln för att vara säker på att den utan förvarning skickas i marken.

På denna kanal kommer företagen att visas på måndagar och torsdagar kl. 20.00. Jag inbjuder dig hjärtligt att titta på det.

Det har varit ett nöje att få vara med er i dag och jag ser fram emot att få träffa er.