Hur man säger nej på ett bra sätt rosenkrans steg för steg? Nu när vi har förklarat vad rosenkransen är, vad den betyder och på sätt och vis redan berört själva rosenkransen, är det dags att överväga följande. hur man ber rosenkransen. Hur ber man rosenkransen? Det är naturligtvis inte komplicerat, eftersom själva formeln för bönen är lätt att komma ihåg. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva kärnan i hur man ber rosenkransen består av två komponenter.

Hur ber man det heliga rosenkransen?

Först och främst ska vi diskutera frågan ur en rent teknisk synvinkel och säga följande hur man ber rosenkransen steg för stegoch för det andra bör vi också titta på den andliga förberedelsen för själva rosenkransbönen. Man antar att varje del av rosenkransen symboliserar ett separat mysterium i rosenkransen. Av dessa skiljer vi mellan de glada mysterierna, de sorgliga mysterierna, de härliga mysterierna och ljusets mysterier. Vi går vidare till en rent teknisk fråga. I den katolska kyrkan är oktober den månad då man dagligen håller rosenkransgudstjänster och de troende samlas för att be rosenkransen. Varje vecka i oktober samlas de troende för att be ett annat av rosenkransens mysterier varje dag. För varje veckodag finns följande uppdelning av hur man ber rosenkransen på rätt sätt:

- De glädjande mysterierna ber man på måndagar och lördagar.
- De sorgliga mysterierna reciteras på tisdagar och fredagar.
- De ärofyllda mysterierna ber vi på onsdagar och söndagar.
- Ljusets mysterier reciteras på torsdagar.

Hur ber man rosenkransen?

Var och en av rosenkransens mysterier hänvisar till särskilda händelser i Bibeln. Det är därför på sätt och vis en sammanfattning av evangeliet. Mysterium Den härlige berättar om uppståndelsen, himmelsfärden, pingsten, den välsignade jungfru Marias himmelsfärd och den välsignade jungfru Marias kröning.
De glädjefyllda mysterierna är tillkännagivandet, besöket och födelsen. Herre JesusPresentationen av Jesus, Upptäckten av Jesus
De smärtsamma mysterierna är bönen i Olivgården, gisslandet, korsfästelsen och korsfästelsen av Jesus.
Ljusets hemligheter är Jesu dop i Jordanien, den första miraklet i Kana, predikan om Guds rike, förvandlingen på Taborberget och instiftandet av eukaristin.

Hur man ber rosenkransen

Själva rosenkransobjektet är en vägledning och en vägvisare för hur man ber rosenkransen. De enskilda pärlorna står för de enskilda bönerna. Hur man ber rosenkransen steg för steg:

Vi börjar med korsets tecken
Första bönen - Vår Fader
3. 3 på varandra följande pärlor - 3 Ave Maria
4. 4 pärlor - Ära åt Fadern
5. 10 Ave Maria
6. en enda pärla - Vår Fader
7. 10 Ave Maria
osv.

När det gäller en sådan fråga som hur man ber det heliga rosenkransen bör man också ta hänsyn till de andliga aspekterna. Det vill säga, hur förbereder du dig för att be rosenkransen? Vad ska man ha? När ska man be rosenkransen?
Först och främst bör man komma ihåg att varje plats och varje tid är en bra tid att tala med Herren. Gud. Så för att be rosenkransen behöver vi inte vänta till oktober för att gå till en rosenkransmässa. Det räcker med att hitta en tyst och fridfull plats där vi kan ge oss själva till bön, rensa oss från onödiga tankar och helt enkelt börja. Låt oss komma ihåg att ge oss helt och hållet åt den under rosenkranssamtalet och göra det till en punkt att fundera och reflektera.

 

Jag heter Magdalena. I min första. Jag vill inte tala om för dig hur du ska be rosenkransen. Steg för steg vilken böneordning. bjud in. för att be rosenkransen behöver vi en rosenkrans. Detta är min rot består av ett kors. med fem kaniner. pärlor och på denna del.

Sedan har vi metallerna och sedan har vi de fem tiondelarna. Tiondet består av tio ledare och en ledare som öppnar det konstanta tiondet. 5 gånger.

Fem lemmar.

Vi börjar be rosenkransen under det heliga korsets tecken i namn Fadern och Sonen och den Helige Ande. Sedan ber vi den Helige Ande att stöd i bön. Vi kan inte kyssa korset vördnadsfullt. Som ett tecken på vår kärlek till Herren Jesus. börjar. Jag börjar bönen med denna del. och börjar med korset på korset. Vi ber u i Gud Fader den Allsmäktige. Sedan från denna bön är än. Sedan går vi vidare till den första pärlan från antennen Vår Fader.

Sedan på dessa tre sektioner av de kommande tre gångerna är zonen Mary från den bön som vi ber och ger oss sorg lämpliga gåvor på de första pärlorna och på den andra och på den tredje kärleken. På den sista pärlan i detta avsnitt har vi Ära åt Fadern och åt Sonen och åt den Helige Ande som det var i början nu och alltid och för evigt och så avslutade vi den första. Första delen.

Vi går vidare i rosenkransen till martyren och till våra fem tiondelar. Rosenkransen är en bön och först och främst, förutom att be den bön ni talar om idag. Framför allt behöver vi fokusera på att meditera över Rosenkransens mysterier.

Idag säger jag att vi ska betrakta del ett av rosenkransen. Det första mysteriet.

Detta är den Välsignade Jungfru Marias placering vid Metella. Jag påminner mig själv om vad det första mysteriet är som vi ska recitera idag Bebådelsen i detta fall kan vi höja avsikten med avsikterna hos de människor vi frågar Vår Fru.

Sedan påminner jag mig om det mysterium som vi skall meditera över och ber Fader vår. I början och sedan tio gånger med Maria och slutligen på den sista pärlan säger vi Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Dessutom kan vi säga Ära vare Fadern fortfarande i den bön som är Fatimabönen.

O min Jesus våra synder vi håller precis som söndagen koncentrera alla själar till himlen och hjälp särskilt dem som behöver din barmhärtighet mest och den andra bönen. Detta är bönen. München utan synd tänkt be för oss som har tillgripa Dig. och med dem som inte har tillgripa Dig särskilt från fienderna och den heliga Kyrkan och rekommenderas.

Om vi redan har sagt dessa två böner och de tidigare som de talar om går vi vidare till nästa tio. De andra tio.

I detta fall är det andra glädjefyllda mysteriet för oss mat det allra heligaste av det heligaste. Vi erinrar oss de händelser i evangeliet som ägde rum när detta mysterium utvecklades i våra avsikter och vi ber Fader vår-bönen i tur och ordning.

På samma pärlor som vi tidigare sade Glory Be på. Sedan på nästa tio påsar om 10 och på den sista påsen. Med ettan som skiljer tiorna åt reciterar vi. Ära åt Fadern. O min är inte O Maria utan synd av instruktion.

Och de följande mysterierna ser identiska ut. Det tredje glädjemysteriet är Herren Jesu födelse i Betlehem.

Vi säger Fader Vår 10 ord kontrollerar Maria och avslutar. Ära vare Fadern och han är min Maria utan synd.

Det fjärde mysteriet är Herren Jesu offer. Skaparen kunde ha tänkt sig det mariala Fader våret tio gånger.

Och ära vare Fadern. I slutet av nattvarden Jesus inte längre dog utan synd. Och de sista tio i rosenkransen. Detta är vad Herren Jesus har funnit. Vår Fader. 10 gånger om året Mary. Hur många medaljer de fick. och reciterade. Ära åt Fadern. O Maria utan synd. På detta sätt kunde vi be. Vi tackar Herren Gud för den tid vi har tillbringat med honom. vi ångrar korset. vi tar farväl av Fadern, Sonen och den Helige Ande. Amen. Det. Alla.

Om du gav en 7 PIN-kod i deras register om de gillar den här typen av innehåll Vill du ha fler prislappar från mig blev det min kanal klicka på stämpeln för att vara säker på att den utan förvarning skickas i marken.

På denna kanal kommer företagen att visas på måndagar och torsdagar kl. 20.00. Jag inbjuder dig hjärtligt att titta på det.

Det har varit ett nöje att få vara med er i dag och jag ser fram emot att få träffa er.