Där den sista måltiden ägde rum

O Den sista måltiden fyra ställen säger Nya testamentet. Den sista måltiden är, enligt Skrifterna, påskmåltiden vars deltagare var Jesus i de tolv apostlarna. Den sista måltiden ägde rum på kvällen innan Jesus arresterades och dömdes till döden genom korsets väg. På den meddelade Jesus att det var hans sista dag. Pascha före döden.

Platsen för den sista måltiden

Den sista måltiden är det ögonblick då den fastställs Eukaristinnämligen Mass och prästerskapet. Den sista måltiden ägde rum i Övre rummet. Cenacle låg i Sion - den första Kyrkan och alla kyrkors moder. Det är den högsta punkten i den antika Jerusalem. Namnet hänvisade till det berg på vilket Jerusalems tempel stod i Gamla testamentet, vilket innebar en ny början, dvs. byggandet av en ny gemenskap i Jesu kyrka. Cenacle - blev salen på berget den plats där de Kyrkan under Den sista måltiden.

Det är också den plats där de tog sin tillflykt apostlar under Jesu lidande. Jesus samma kväll som den Den sista måltiden förråddes av en av sina elever, Judas. Han tillfångatogs och ställdes inför en religiös judisk domstol som fann honom skyldig till hädelse. Jesus överlämnades sedan till den romerske guvernören. Pontius Pilatussom dömde honom till döden genom korsfästelse.