Hur urskiljer man en kallelse? Låt oss först och främst börja med vad det faktiskt är. En kallelse till prästadömet är "en kallelse till att offra Kristi offer med kraften att ta del av hans prästadöme". En person som bestämmer sig för att gå in i det andliga tillståndet bör tänka allvarligt på sitt beslut. Det handlar inte bara om att undersöka de tidsmässiga fördelarna med beslutet. Uppgiften för potentiella prästkandidater bör vara att lyssna till Guds röst och söka en kallelse.

Hur hittar vi denna kallelse? Det är viktigt att inse att kallelsen kommer från Gud själv. Så vad finns det för bättre sätt att komma i kontakt med Gud än bön? När vi söker ett kall bör vi tala med Gud. Vi bör leta efter tecken och symboler som han kan lämna till oss i vårt dagliga liv. Det lönar sig därför att delta i gudstjänster så ofta som möjligt. Medan vi letar efter vår väg är det också värt att prata med prästerna. Låt oss fråga dem hur de upptäckte sin kallelse och vad som fick dem att ta på sig uppdraget att förkunna Guds ord.

När vi funderar på ett kall måste vi komma ihåg att bevara balansen och sinnesfriden. Låt oss inte fatta så viktiga beslut i känslor. Låt oss i stället söka efter lugn och ro, vilket gör att vi bättre kan höra Guds röst. Detta kan underlättas av kontakt med naturen, promenader i skogen, fjällvandringar osv. Så låt oss leta efter tecken, hålla ett öppet sinne och lita på Gud som vill vårt bästa.