Vad befaller Gud i det åttonde budet?

Dekalogen är en av de grundläggande lagar som kristna följer än i dag. Det är en uppsättning moraliska principer som vi bör agera efter i alla delar av våra liv. Dekalogen skrevs ned i Andra Moseboken (den andra Moseboken). Enligt den bibliska berättelsen dikterade Gud Jahve de tio budorden till Moses på Sinai berg under israeliternas vandring till Kanaan från...