Vad visade Herren Gud genom att sända plågorna över Egypten?

Det utvalda folket tillbringade, som tidigare meddelats, långa år av vedermödor i egyptisk slaveri. Det fängslade folket väntade ivrigt på det ögonblick då de slaviga kedjorna av lidande skulle kastas av. Mose, som hade återvänt till sitt folk, gick som Guds budbärare till Farao, som han meddelade Guds vilja. Men Farao ville inte ens höra talas om att Israels folk skulle släppas fri.....