Har Gud skapat helvetet?

Eftersom Gud skapade allt omkring oss, skapade han då också helvetet? Ville han straffa människor som inte lydde honom? Många kristna ställer sig liknande frågor. Det har sagts att helvetet inte skapades av Gud, utan av fallna änglar som avlägsnade sig från honom. Vi kan här inte tala om att helvetet skulle ha skapats direkt av ...