Varför kyrkan motsätter sig preventivmedel och invitro

En kort introduktion. Vad är preventivmedel och vad är invitro? Preventivmedel är en term som används för att beskriva vissa metoder som används för att förhindra graviditet. De vanligaste preventivmedlen är kondom, spiral, hormonell antikonception, dvs. medicinering som kontrollerar det kvinnliga hormonsystemet, och sterilisering. In vitro är den så kallade in vitro-befruktningen, eller artificiell insemination, som består i att en spermie implanteras...