Finansierar staten kyrkan? Hur försörjer den sig själv?

Finansierar staten kyrkan? Vad gör kyrkan egentligen för att försörja sig? Varifrån får kyrkan sina pengar? Vi tog upp frågan om kyrkans ekonomi, och mer specifikt om de skatter som denna institution är föremål för, i ett av de föregående styckena. De skattelättnader som den polska staten beviljar kyrkan är en mycket viktig del av den, tack vare vilken den kan upprätthålla sig själv. Den grundläggande är den...

Betalar kyrkan skatt i Polen och skatt på donationer?

Betalar kyrkan skatt i Polen? Betalar kyrkan skatt på donationer? Beskattning av kyrkor är ett ganska vanligt ämne i den offentliga debatten. Å ena sidan är det logiskt att den kyrkliga institutionen inte ska ha något inflytande på staten och att staten inte heller ska blanda sig i de troendes inre liv. Men vad händer med de pengar som de trogna spenderar på ...