Moses är ett personnamn av ursprung Hebreiska. Det kommer från en biblisk patriark. Den är fortfarande mycket populär bland Judar. Etymologi för namnet Moses. Namnet kommer från roten Hebreiska משה betyder lika mycket som att dra ut eller ta ut.

Vad betyder namnet Moses?

Detta hänvisar till Moses födelse och ursprung, som föddes under den egyptiska fångenskapen och drogs upp ur floden. Nilen av Faraos dotter (han blev senare adopterad av henne). Historiker Joseph Flavius håller med om det etymologiska sambandet med Moses uppstigande ur Nilen, men påpekar att det kommer från själva stavelsen i ordet Mou-ses, eftersom Egyptierna De kallar vattnet för "Moy", medan de räddade människorna kallas för "eses". Därav kombinationen av dessa två ord och hänvisningen till namnet Moses.

Vad betyder namnet Moses på hebreiska?

Några Historiska kritiker hittar också andra ord som har sitt ursprung här egyptisk, till exempel "mosu" som betyder son till.

Sam Moses var den bibliska patriarken, född i Egyptensom efter en ensam flykt från fångenskapen utsågs av Pana som ledare för Israels folk och som är ämnad för befrielse israeliterna från egyptisk fångenskap.

Han var också en mellanhand mellan Yahweh och folket. Tack vare honom har folket israeliska met Dekalog och sträckte sig från Egypten till Det förlovade landet. Moses är förknippad med följande händelser Plagues egyptisk, avslöjande Pana vid den brinnande busken, när Manna sändes ner från himlen eller till och med när Röda havet delades.