Varför uppenbarar sig Gud?

Människan är en varelse som består av förnuft och fri vilja. Meningen med vårt liv är att lära känna sanningen och det högsta goda genom att följa religionens väg. Att söka efter Gud i allt detta kan vara extremt svårt, eftersom Gud som det högsta goda och den högsta sanningen överträffar oss i alla aspekter av våra liv. Vårt sökande efter Gud kan därför vara något...