Varför lyssnar Gud inte på mina böner och hjälper mig?

Ibland ställer livet oss inför en massa problem som vi inte kan lösa, som vi inte kan hantera själva. Då söker vi hjälp bland våra bekanta, vänner eller släktingar. Det händer dock att problemen inte bara är bortom oss själva utan också bortom de människor som sträcker ut en hjälpande hand till oss. Ibland måste vi dock räkna med oss själva. I en sådan ...