Hvad kendetegner Kirke fra andre fællesskaber? Hvad gør det til noget særligt? Der er utallige grunde til at konkludere, at Kirke. Vi taler her om Kirke som en vis fællesskaber.

Det er vigtigt at starte med en definition af fællesskab. Et fællesskab er et bestemt fællesskab mennesker, som normalt udgør en uformel struktur, der er kendetegnet ved stærke bånd og endog broderskab.

Naturligvis Kirke er en af disse fællesskaber. Desuden er det et særpræget samfund i forhold til de andre.

Det, der imidlertid adskiller Kirke fra andre fællesskaber? Kirkesamfundet består af troende, der samles omkring ét væsen, som er Herren. Gud. Som i enhver anden fællesskab, således også i Kirke Mennesker her er styret af visse principper, men disse principper er ikke kun bestemt af en skriftlig kodeks (i dette tilfælde dekalog), men de er i høj grad dikteret af en vis moral. Fællesskab Kirke prioriterer godhed af sin næste og af den anden person. Der er klare og ubrydelige principper om venskab, bistand og broderskab.

Som i enhver fællesskab, således også i Kirke der er et vist hierarki. I dette tilfælde er dette hierarki imidlertid kendetegnet ved, at det ikke sætter en person over en anden. Alle er ligeværdige, og alle kan regne med hinandens hjælp.

Det kirkelige fællesskab De beder sammen og lovpriser Herren med meget ensartede synspunkter.

Markedsføring af religiøst indhold og meget mere
Kunstig intelligens