Kas tas ir svētdarīšanas žēlastību? Katrs cilvēks piedzimšanas brīdī ir apgrūtināts ar iedzimto grēku. Tas, protams, izriet no Ādama un Ievas pagātnes, kuri nespēja cienīt no Dieva saņemto dāvanu un grēkoja, ķeroties pie labā un ļaunā atziņas koka augļiem. Tomēr, Dievs savā labestībā Viņš nolēma apžēloties par cilvēku un sūtīja pasaulē savu dēlu. Jēzus KristusLai Viņš varētu izvilkt cilvēku no ļaunuma rokām un dot viņam mūžīgās dzīves iespēju. 

Cilvēki piedzimst ar iedzimtā grēka jūgu. Tūkstošiem gadu tas ir traucējis viņiem sasniegt pestīšanu. Lai ieietu Debesu valstībā, ir nepieciešama uzvara pār grēku. Pagrieziena punkts cilvēces vēsturē ir Jēzus Kristus kristība Jordānijā. No šī brīža katra persona, kas saņem kristības Viņa kļūst šķīsta. Tas nomazgā dzimto grēku stigmu. Šis notikums un Jēzus augšāmcelšanās pavēra cilvēcei ceļu uz mūžību. Turklāt ar Kristības saņemšanu cilvēks sāk atrasties svētdarīšanas žēlastības stāvoklī.

Svētdarīšanas žēlastības stāvoklis

svētdarīšanas žēlastība ir īpašas tuvības stāvoklis ar Dievs. Brīdis, kad mūsu dvēsele ir tīrs un brīvs no grēka. Cilvēks piedzīvo svētdarīšanas žēlastību, kad viņa sirdsapziņā nav smagu vai nāves grēku. Viņš to zaudē brīdī, kad tos izdara. Veids, kā sasniegt svētdarinošās žēlastības stāvokli, ir regulāra grēksūdzes veikšana, kuras rezultātā Dievs piedod mūsu grēkus, lūgšana un Svētā Vakarēdiena saņemšana.

Reliģiskā satura mārketings un vairāk
Mākslīgais intelekts