Helt fra begynnelsen av skaperverket Gud inkluderte mennesker som en grunnleggende del av sin plan. W Bibler Den billedlige delen av skapelsen beskriver øyeblikket da Herren formet Adam av leire for å gi ham menneskelig form. Deretter skapte Herren en kvinne av Adams ribbein. Slik ble Eva skapt. Herren velsignet Til Adam og Eva som gir dem fruktbarhet og evnen til å formere seg.

Han ga dem herredømme over sjøfisk, fugl og alle landdyr. Han skapte et ideelt miljø der mennesket kunne leve og utvikle sine evner. Han ga også mennesket viljen og den frie viljen.

Med den fulle friheten som de første menneskene fikk, var det bare ett forbud. Under ingen omstendigheter tillot han Gud Til Adam og Eva røre frukten fra kunnskapens tre dårlig i varer.

Mennesket er ikke et fullkomment vesen, og det er utstyrt med en medfødt nysgjerrighet og vitebegjærlighet overfor verden. Det finnes ikke noe menneske i verden som enkelt kan motstå alle fristelser. Så da Eva ble fristet av Satans onde krefter, som tok skikkelse av en listig slange, bestemte hun seg for å plukke og smake på frukten fra det forbudte treet og deretter gi den til Adam. Begge skjønte umiddelbart hva følelsen av skam var. De innså at de var nakne, og deretter svøpte de seg inn i kvister. Samtidig kjente de frykten for Herren.

Hvordan reagerte Gud på menneskets ulydighet?

Gud Etter å ha fått vite hva de hadde gjort, forbannet han først slangen. På grunn av Eva Han sa at han bebyrdet henne med de enorme vanskelighetene som svangerskapet innebar. Hun skulle føde sitt avkom i smerte. Til Adam bestemte han seg for å pålegge straffen å skaffe seg mat og kjempe for å overleve. Ingenting skulle være som før. Gjennom denne handlingen Gud påførte hele menneskeheten arvesynden.

Markedsføring for religiøst innhold og mer
Kunstig intelligens