Er Kirke er nødvendig for frelse? Svaret på dette spørsmålet bør delvis søkes i de foregående avsnittene i denne artikkelen, fordi det først og fremst er viktig å gjøre seg klart hva det er Kirke og hvordan man kan se det i sammenheng med frelse.

Kirke som en bestemt type institusjon, trenger ikke å være bestemmende for våre frelse. Det er åpenbart et svært nyttig verktøy for å følge den veien som Herren har staket ut. Faktisk er det kirkens institusjon, og det å tilhøre den, som kan hjelpe oss til å komme inn på den rette veien og til å hjelper til å finne svar på mange spørsmål. Det trenger imidlertid ikke å være 100 prosent for å kunne gi seg helt og fullt til Herren... Gud og for å oppnå frelse.

Frelse er en tilstand der Herren Gud gjenoppretter oss fra en tilstand av synd til en tilstand av enhet med hverandre, og evig liv i hans rike. Det er en slags nåde som sendes ned til de troende.

For å oppnå en tilstand av frelse må du først og fremst bli veiledet i livet ditt av Gudog å ville strebe etter ham. Dermed betyr det i seg selv å tilhøre Guds fellesskap, som er det Kirke. Når det gjelder teologisk og bekjennelsesmøte, Kirke er nødvendig for å oppnå tilstanden frelse.
På en måte kan man forstå Kirke som den veien de troende følger på vei mot den hellige frelse. Det er hans prinsipper som gjenspeiler denne veien. Så for all del Kirke er nødvendig for å frelse.