Dlaczego Kościół czci Maryję? Kult Maryjny

Maryja jest jedną z najważniejszych postaci całego Kościoła Katolickiego. Jest postacią wymienianą w każdej niemal modlitwie eucharystycznej. Ale dlaczego Kościół czci Maryję? Dlaczego zajmuje ona tak wysokie miejsce w hierarchii Kościelnej? Odpowiedź na powyższe pytania powinna być oczywista i wręcz sama nam się nasuwa. Maryja jest wyjątkową kobietą. Jest Matką Bożą. To Ona została wybrana…