Wat beveelt God in het achtste gebod?

De Decaloog is een van de basiswetten die christenen tot op de dag van vandaag volgen. Het is een geheel van morele beginselen volgens welke wij op elk gebied van ons leven moeten handelen. De decaloog werd opgeschreven in het Boek Exodus (het Tweede Boek van Mozes). Volgens het bijbelse verslag dicteerde God Jahweh de Tien Geboden aan Mozes op de berg Sinaï tijdens de zwerftocht van de Israëlieten naar Kanaän vanuit...