Czy Bóg wybacza wszystkie grzechy?

Czy Bóg wybacza wszystkie grzechy? Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, grzech jest jedynym powodem, przez który Bóg może okazać nam swój gniew. Jaka jest ogólna definicja grzechu? Jest on pewnym przekroczeniem granic, zasad, którymi kieruje się religia. Oznacza poniekąd zerwanie przymierza z Bogiem. W Księdze Rodzaju, grzech został ukazany nie tylko w fizycznym…

Czy Bóg Kocha Grzeszników?

Czy Bóg Kocha Grzeszników? Na niektóre pytania, odpowiedź wbrew pozorom może, a nawet powinna być wręcz prozaiczna. Czy Bóg kocha grzeszników? Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że Bóg kocha wszystkich ludzi, kocha każdą istotę, niezależnie od jej pochodzenia, wyglądu czy nawet, co wydawać by się mogło dosyć szokujące, wiary. Bóg jest przecież stwórcą wszystkiego.…