Moses is een persoonsnaam van oorsprong Hebreeuws. Het komt van een bijbelse patriarch. Het is vandaag de dag nog steeds erg populair onder Joden. Etymologie van de naam Moses. De naam is afgeleid van de wortel Hebreeuws משה betekent zoveel als eruit trekken of eruit halen.

Wat betekent de naam Mozes?

Dit verwijst naar de geboorte en oorsprong van Mozes zelf, die, geboren tijdens de Egyptische gevangenschap, uit de rivier werd getrokken Nile door de dochter van de Farao (hij werd later door haar geadopteerd). Historicus Joseph Flavius is het eens over de etymologische connectie met het halen van Mozes uit de Nijl, maar wijst erop dat het komt van de lettergreep zelf van het woord Mou-ses, zoals de Egyptenaren Ze noemen het water 'Moy', terwijl de geredde mensen 'eses' worden genoemd. Vandaar de combinatie van deze twee woorden en de verwijzing naar de naam Moses.

Wat betekent de naam Mozes in het Hebreeuws?

Some Historische critici vinden hier ook andere woorden van oorsprong egyptischzoals "mosu" wat betekent zoon van.

Sam Moses was de bijbelse patriarch, geboren in Egyptedie, na een eenzame ontsnapping uit gevangenschap, werd aangesteld door Mr als leider van het volk Israël en voorbestemd voor de bevrijding israëlieten uit Egyptische gevangenschap.

Hij was ook een tussenpersoon tussen Yahweh en de mensen. Dankzij hem, hebben de mensen israël met decaloog en reikte van Egypte tot Beloofde Land. Mozes wordt geassocieerd met gebeurtenissen als Plagen egyptisch, openbaring Mr bij het brandende braambos, de zending van Manna uit de hemel of zelfs de scheiding van de Rode Zee.