In het boek "Quo vadis" van Henryk Sienkiewicz is er een scène waarin Vinicius tegen Ligia praat, en als antwoord tekent zij een teken op het zand - een vis. Aanvankelijk begrijpt de hoofdpersoon het niet, maar mettertijd begrijpt hij de betekenis ervan, namelijk een nieuwe godsdienst. Maar waar komt dit symbool vandaan? Waarom is de vis het teken van de christenen?

De symboliek van vissen is zeer uitgebreid. Men vindt er een verwijzing in naar de eerste apostelen, die zich vooral met de visvangst bezighielden. Jezus zei Petrus en Andreas: "Volg Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken" (Mt 4,19). Een andere betekenis kan de herinnering zijn aan de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vis bij het Meer van Galilea - de vis werd het wonderbaarlijke voedsel waarmee duizenden mensen gevoed werden. In het verlengde hiervan kunnen we het verband zien met de Eucharistie, die het voedsel is dat iedereen voedt. En toch is het ook het levende lichaam Christusdie er fysiek maar één was. Een andere dimensie van de betekenis van de vis is zijn band met het water waarin hij leeft. Water heeft een nauwe band met de reinigende doop, die een van de grondslagen van het christelijk geloof is.

Interessant is dat de vis als onderscheidingsteken van Christus' volgelingen al veel eerder dan het kruis begon te functioneren.