Wat liet de Here God zien door de plagen over Egypte te zenden?

Het uitverkoren volk bracht, zoals eerder aangekondigd, lange jaren van beproeving door in Egyptische slavernij. Het gevangen volk keek reikhalzend uit naar het ogenblik waarop de slavenkettingen van de benauwdheid zouden worden afgeworpen. Mozes, die naar zijn volk was teruggekeerd, ging als boodschapper van God voor Farao, aan wie hij Gods wil mededeelde. Maar Farao wilde niet eens horen over de vrijlating van het volk van Israel....