Wat liet God zien door de plagen naar Egypte te sturen?

Wat liet God zien door de plagen naar Egypte te sturen?

De Gekozen Natie heeft, zoals eerder aangekondigd, lange jaren van beproeving in Egyptische gevangenschap doorgebracht. Het geknechte volk wachtte ongeduldig op het moment dat de ketens van de slavernij van de beproeving werden neergegooid.

Mozes, die als boodschapper van God naar zijn volk terugkeerde, ging voor Farao, aan wie hij de wil van God doorgaf. Maar Farao wilde niet eens horen over de vrijlating van het volk Israël.

Toen zei de Heer tegen Mozes dat hij tegen Aäron moest zeggen dat hij zijn stok moest nemen en zijn hand moest uitstrekken naar de wateren van Egypte, naar zijn rivieren en kanalen, en naar zijn vijvers, en naar al zijn waterverzamelingen, en ze zullen veranderen in bloed. En hij beloofde hen dat er bloed zal zijn in heel het land van Egypte, in houten en stenen vaten [(Exodus 7:19)].

Heer God en Plagen op Egypte

Het was de eerste van tien plagen die de Heer naar het volk van de farao stuurde. De plagen verzachten effectief het stenen hart van de farao, waar God het over had.

Wat liet God zien door de plagen naar Egypte te sturen? Het is moeilijk om deze vraag eenduidig te beantwoorden. Je kunt hier toch wel spreken over de grote kracht van de Schepper. Je wilde toch wel je kracht laten zien aan andere heersers?

Misschien is er hier ook een verlangen om onze macht te tonen aan het volk van Israël, dat zijn geloof heeft verloren tijdens de zware gevangenschap. Er zijn veel theorieën, maar in elk ervan vinden we de mogelijkheid om onze Heer op de eerste plaats te zetten.