Wat God aan Abram heeft beloofd.

Wat God aan Abram heeft beloofd.

Abraham (In eerste instantie Abram) wordt beschouwd als de eerste Hebreeuwse patriarch. Volgens de bijbelse boodschap is hij de vader van de hele Joodse natie.

Abram woonde aanvankelijk met zijn hele familie in de stad Ur Chaldean. Vanuit de stad Ur ging Abram op weg, op bevel van zijn God, Jahweh. God verscheen aan Abram en zei dat hij uit het land van zijn familie en uit het huis van zijn vader naar het land moest gaan dat hem zou laten zien [(Genesis 12:1)].

Op dit punt, de eerste belofte van Yahweh om AbramHij beloofde hem een grote natie te maken en zijn naam aan de hele wereld bekend te maken. Ondanks zijn hoge leeftijd ging Abram met zijn vrouw en neef de weg op, nadat hij het dorp Sucha had bereikt,

Abram maar hij moest het land delen met zijn neef... VluchtHij zei tegen Abram om vooruit te kijken en rond te kijken van waar hij staat, noord en zuid, oost en naar de zee; al het land dat hij zag, gaf hij aan hem en zijn zaad voor alle eeuwigheid. Dit is de tweede belofte die God aan zijn uitverkorene deed.

Op 99-jarige leeftijd beleefde Abram opnieuw Gods openbaring.

Deze keer, in ruil voor een offer, maakte God hem tot de vader van de naties. Vanaf die tijd moest hij zich identificeren met de naam Abraham (vader van velen) en de koninklijke dynastie in werking stellen, te beginnen met een nakomeling die een jaar later werd geboren.