Hoe zeg je goed nee rozenkrans stap voor stap? Nu we de essentie van de rozenkrans hebben uitgelegd, de betekenis ervan en, in zekere zin, de rozenkrans zelf al hebben aangeroerd, is het tijd om na te denken over hoe de rozenkrans te bidden. Hoe wordt de rozenkrans gebeden? Het is natuurlijk niet ingewikkeld, want de formule van het gebed zelf is gemakkelijk te onthouden. Het is echter belangrijk te onthouden dat de essentie van het bidden van de rozenkrans uit 2 componenten bestaat.

Hoe moet ik de Heilige Rozenkrans bidden?

In de eerste plaats zullen wij de zaak vanuit een zuiver technisch oogpunt bespreken en zeggen hoe de rozenkrans te bidden stap voor stapen ten tweede moeten we ook kijken naar de geestelijke voorbereiding op het bidden van de rozenkrans zelf. Aangenomen wordt dat elk onderdeel van de rozenkrans een afzonderlijk mysterie van de rozenkrans symboliseert. Daarvan onderscheiden wij de Blijde Mysteries, de Droevige Mysteries, de Glorierijke Mysteries en de Mysteries van het Licht. Dan nu een puur technische kwestie. In de katholieke kerk is oktober de maand waarin dagelijks rozenkransdiensten worden gehouden en de gelovigen bijeenkomen om de rozenkrans te bidden. In elke week van oktober komen de gelovigen samen om elke dag een van de mysteries van de rozenkrans te bidden. De verdeling voor elke dag van de week over hoe de rozenkrans correct te bidden is als volgt:

- De Blijde Mysteries worden gebeden op maandag en zaterdag
- De Droevige Mysteries worden gereciteerd op dinsdag en vrijdag
- De Glorieuze Mysteries worden gebeden op woensdag en zondag
- De Mysteries van het Licht worden gereciteerd op donderdag

Hoe wordt de rozenkrans gebeden?

Elk van de mysteries van de Rozenkrans verwijst naar bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel. Het is dus in zekere zin een samenvatting van het Evangelie. Het Glorierijk Mysterie verhaalt over de Verrijzenis, de Hemelvaart, Pinksteren, de Tenhemelopneming en de Kroning van de Heilige Maagd Maria.
De Blijde Mysteries zijn de Annunciatie, de Visitatie, de Geboorte Heer JezusDe presentatie van Jezus, De vondst van Jezus
De Droevige Mysteries zijn het gebed in de Hof van Olijven, de geseling, de kruisiging en de kruisiging van Jezus.
De geheimen van het licht zijn Doop van Jezus in de Jordaan, de Eerste het wonder te Kana, de prediking van het Koninkrijk Gods, de Transfiguratie op de berg Tabor, en de instelling van de Eucharistie.

Hoe de rozenkrans wordt gebeden

Het voorwerp van de rozenkrans zelf is een gids en wegwijzer voor de manier waarop de rozenkrans wordt gebeden. De afzonderlijke kralen staan voor de afzonderlijke gebeden. Hoe de rozenkrans te bidden stap voor stap:

We beginnen met het teken van het kruis
Eerste gebed - Onze Vader
3. 3 opeenvolgende kralen - 3 weesgegroetjes
4. 4 kralen - Glorie aan de Vader
5. 10 weesgegroetjes
6. een enkele kraal - Onze Vader
7. 10 weesgegroetjes
enz.

Bij zo'n vraag als hoe de Heilige Rozenkrans te bidden, moet men ook de geestelijke aspecten in overweging nemen. Dat wil zeggen, hoe bereid je je voor op het bidden van de rozenkrans? Wat moet men hebben? Wanneer moet men de rozenkrans bidden?
Allereerst dient men te bedenken dat elke plaats en elk moment is een goed moment om met de Heer te praten God. Om de rozenkrans te bidden, hoeven we dus niet tot oktober te wachten om naar een rozenkransmis te gaan. Het is voldoende een rustige en vredige plaats te vinden waar wij ons kunnen overgeven aan het gebed, ons kunnen bevrijden van onnodige gedachten en eenvoudig kunnen beginnen. Laten we niet vergeten ons er helemaal aan over te geven tijdens de rozenkranspreek en er een punt van te maken om erover na te denken en te reflecteren.

 

Mijn naam is Magdalena. In mijn eerste. Ik wil u niet vertellen hoe u de rozenkrans moet bidden. Stap voor stap welke gebedsvolgorde. uitnodigen. Om de rozenkrans te bidden hebben we een rozenkrans nodig. Dit is mijn wortel bestaat uit een kruis. met vijf konijnen. kralen en op dit deel.

Dan zijn er de metalen en dan hebben we de vijf tienden. Het tiende bestaat uit tien leiders en een leider die het constante tiende opent. 5 keer.

Vijf ledematen.

We beginnen met het bidden van de rozenkrans onder het teken van het Heilig Kruis in de naam Vader en Zoon en de Heilige Geest. Dan vragen we de Heilige Geest om ons te helpen bidden. We kunnen het kruis niet eerbiedig kussen. Als een teken van onze liefde voor de Here Jezus. begint. Ik begin het gebed met dit deel. en begin met het kruis op het kruis. Wij bidden u in God de Almachtige Vader. Dan van dit gebed is dan. Dan gaan we over naar de eerste kraal van het luchtige Onze Vader.

Dan is op deze drie secties van de volgende drie keer de zone Maria uit het gebed dat we reciteren en ons verdriet passende geschenken op de eerste kralen en op de tweede en op de derde liefde te brengen. In de laatste alinea van dit gedeelte hebben we Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest zoals het was in het begin nu en altijd en voor altijd en zo eindigden we het eerste. Eerste deel.

We gaan van de rozenkrans naar de martelaar en naar onze vijf tienden. De rozenkrans is een gebed en in de eerste plaats, naast het bidden van het gebed waar u het vandaag over heeft. We moeten ons vooral concentreren op het mediteren over de mysteries van de rozenkrans.

Vandaag overweeg ik deel één van de rozenkrans. Het eerste mysterie.

Dit is de plaatsing van de Heilige Maagd Maria bij de Metella. Ik herinner me wat het eerste mysterie is dat we vandaag gaan reciteren De Annunciatie in dit geval kunnen we de intentie van de intenties van de mensen die we aan Onze Lieve Vrouw vragen oproepen.

En dan roep ik het mysterie in herinnering waar we over gaan mediteren en bidden we het Onze Vader. Aan het begin dan de volgende tien keer met Maria en tenslotte op de laatste kraal zeggen we Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Bovendien kunnen wij het Eer aan de Vader nog zeggen in het gebed dat het gebed van Fatima is.

O mijn Jezus onze zonden houden wij net als zondag concentreer alle zielen naar de hemel en help vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben en het tweede gebed. Dit is het gebed. München zonder zonde verwekt bid voor ons die tot U hun toevlucht nemen. en met hen die geen toevlucht tot U nemen vooral van de vijanden en de Heilige Kerk en aanbevolen.

Als wij deze twee gebeden en de voorafgaande, waarover zij spreken, reeds hebben gezegd, gaan wij over tot de volgende tien. De tweede tien.

In dit geval, het Tweede Blijde Mysterie is voor ons voedsel heilige der heiligen. Wij herinneren ons de gebeurtenissen uit het Evangelie die plaatsvonden toen dit mysterie zich ontvouwde in onze intenties en wij bidden beurtelings het Onze Vader gebed.

Op dezelfde kralen waarop we eerder het Ere zij gezegd hebben. Dan op de volgende tien zakken van 10 en op de laatste zak. Met de één tussen de tienen reciteren we. Glorie aan de Vader. O mijn zijn NIET O Maria zonder zonde van instructie.

En de volgende mysteries lijken identiek. Het derde blijde mysterie is de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem.

We zeggen het Onze Vader 10 woorden controleren Maria we besluiten. Ere zij de Vader en hij is mijn Maria zonder zonde.

Het vierde mysterie is het offer van de Heer Jezus. De Schepper had het Onze Vader 10 keer kunnen bedoelen.

En glorie aan de Vader. Aan het einde van de communie Jezus niet langer zonder zonde gestorven. En de laatste tien van de rozenkrans. Dit is de vondst van de Here Jezus. Onze Vader. 10 keer per jaar Mary. Hoeveel medailles ze hebben. en voorgedragen. Glorie aan de Vader. O Maria zonder zonde. Op deze manier waren we in staat om te bidden. We danken de Here God voor deze tijd die we met hem hebben doorgebracht. We hebben berouw over het kruis. We nemen afscheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat. Alles.

Als u een 7 PIN op hun record gaf als ze van dit soort inhoud houden Wilt u meer prijskaartjes van mij het werd mijn kanaal klik op de stempel om er zeker van te zijn dat zonder kennisgeving het de grond in wordt gestuurd.

Op dit kanaal zullen bedrijven verschijnen op maandag en donderdag om twintig uur. Ik nodig u van harte uit om te kijken.

Het was me een genoegen vandaag bij u te zijn en ik kijk ernaar uit u te zien.
Kunstmatige Intelligentie