Waar het Laatste Avondmaal plaatsvond

O Het Laatste Avondmaal vier passages zeggen Nieuwe Testament. Laatste Avondmaal is, volgens de Schriften, het Pesach-maal, waarvan de deelnemers Jezus i de twaalf apostelen. Laatste Avondmaal vond plaats op de avond voordat Jezus werd gearresteerd en veroordeeld tot de kruisdood. Daarop kondigde Jezus aan dat het zijn laatste Pascha voor de dood.

De plaats van het Laatste Avondmaal

Laatste Avondmaal is het moment dat het is vastgesteld Eucharistienamelijk Massa en het priesterschap. Laatste Avondmaal vond plaats in de bovenzaal. Cenacle was gevestigd in Zion - de eerste Kerk en moeder van alle kerken. Het is het hoogste punt in het oude Jeruzalem. De naam verwees naar de berg waarop de Jeruzalem Tempel stond in Oude Testament, hetgeen een nieuw begin betekende, d.w.z. de opbouw van een nieuwe gemeenschap van de Kerk van Jezus. Cenacle - de hal op de berg werd de plaats waar de Kerk tijdens Het Laatste Avondmaal.

Het is ook de plaats waar ze hun toevlucht zochten apostelen tijdens het lijden van Jezus. Jezus op dezelfde avond dat de Laatste Avondmaal werd verraden door een van zijn leerlingen, Judas. Hij werd toen gevangen genomen en voor een religieuze Joodse rechtbank gebracht, die hem schuldig bevond aan godslastering. Jezus werd toen overgeleverd aan de Romeinse gouverneur Pontius Pilatusdie hem veroordeelde tot de dood door kruisiging.