Waar kan het vormsel uit de hand gedaan worden? Is het wel mogelijk om het vormsel te doen voor iemand die het nog nooit gedaan heeft? Receptie sacrament Het vormsel, dat tot de sacramenten van de christelijke initiatie behoort, is noodzakelijk als aanvulling op de genade doopomdat door Bevestiging gedoopt herhaaldelijk en nog steeds worden we nauwer geassocieerd met Kerk en de Heer God. Het is echter niet altijd mogelijk om het vormsel te ontvangen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Vaak keren mensen die geen vormsel hebben gehad terug van het verkeerde pad en voelen, om hun fout recht te zetten, de behoefte aan verzoening met God willen maken sacrament Bevestiging. Hoewel de gelovigen dus verplicht zijn het vormsel te ontvangen op een bepaald, geschikt moment in hun leven, zijn er bepaalde regels die bepalen in welke noodsituatie de gelovigen reeds als volwassenen het vormsel kunnen ontvangen. Deze beginselen omvatten:

 

  • de kandidaat is een volwassene, ouder dan 21 jaar
  • is in het proces om direct voorbereid te worden om te ontvangen het sacrament van het huwelijk
  • voornemens is een informele relatie te regulariseren
  • vader wil worden of peettantewerd benoemd in zo'n rol

De priester moet dan uitleggen waarom de persoon niet binnen een bepaalde periode het vormsel heeft ontvangen en een beoordeling van de situatie maken. Bovendien mag de kandidaat niet in een informele of niet-sacramentele relatie leven en moet hij zich houden aan Kerk. Daartoe wordt ook een gesprek gehouden in de parochie waartoe de kandidaat behoort. Om de bevestiging te ontvangen is het nodig om documenten voor te bereiden zoals doop St. (vertoont parochie doop), een certificaat van geloof en religieuze praktijken van de kandidaat (afgegeven door de parochie van verblijf), een diocesaan certificaat van voltooiing van de voorbereiding (afgegeven door de parochie van voorbereiding op het vormsel), een certificaat van de bekentenissen St., identiteitskaart.
Vervolgens moet de kandidaat, om het vormsel te verkrijgen, zich goed voorbereiden door het bijwonen van thematische bijeenkomsten. Naar de voorbereiding van de kandidaten volledig overeenstemt met Pastoor van de betrokken parochie en het is hij die beslist, op welke manier hoe dit zal worden gedaan.
Bevestiging kan dus niet uit het hoofd worden gedaan. Bevestiging is een bepaald proces dat gepaard moet gaan met een passende mate van voorbereiding.