Vanaf het allereerste begin in het scheppingswerk God Hij heeft de mens opgenomen als een fundamenteel onderdeel van Zijn plan. W Bijbels Het beeldende deel van de schepping beschrijft het moment waarop de Heer Adam boetseerde uit klei om hem een menselijke vorm te geven. Daarna schiep de Heer uit Adams rib een vrouw. Dit is hoe Ewa. De Heer zegende Aan Adam en Eva waardoor ze vruchtbaar zijn en zich kunnen voortplanten.

Hen heerschappij gevend over de vissen der zee, over het gevogelte en over alle landdieren. Hij schiep een ideale omgeving waarin de mens kon leven en zijn vermogens kon ontwikkelen. Hij gaf de mens ook een wil en een vrije wil.

Met de volledige vrijheid die de eerste mensen kregen, was er maar één verbod. In geen geval stond hij toe God Aan Adam en Eva om het fruit van de boom der kennis aan te raken slecht i goed.

De mens is geen volmaakt wezen, en hij is begiftigd met een aangeboren leergierigheid en nieuwsgierigheid naar de wereld. Er is geen mens in de wereld die gemakkelijk en met succes alle verleiding kan weerstaan. Daarom besloot Eva, verleid door de boze machten van Satan, die de gedaante aannam van een listige slang, de vrucht van de verboden boom te plukken en te proeven en die vervolgens aan Adam te geven. Ze wisten allebei meteen wat het gevoel van schaamte was. Zij beseften dat zij naakt waren, waarna zij zich met twijgen bonden. Tegelijkertijd voelden zij de vrees voor de Heer.

Hoe reageerde God op de ongehoorzaamheid van de mens?

God Toen hij van hun daad hoorde, vervloekte hij eerst de slang. Met het oog op Eve Hij zei dat hij haar opzadelde met de immense last van haar zwangerschap. Ze zou haar nageslacht met pijn baren. Hij besloot Adam de straf op te leggen van de ontberingen om aan voedsel te komen en te vechten om te overleven. Niets zou meer hetzelfde zijn als voorheen. Door deze daad God Hij belastte de hele mensheid met de erfzonde.

Marketing voor religieuze inhoud en meer
Kunstmatige Intelligentie