Kirke Katolsk. Ord Katolsk stammer fra det græske ord catholicos som betyder "universel". Som vi ved fra tidligere dele af denne artikel, har Kirken Katolsk er den største religiøse organisation i verden. Den er naturligvis formaliseret med regler, principper og klare strukturer. Men hvem skaber egentlig Kirke? Er det en samling af præster i præster? Eller skal man se på det på en lidt anden måde?

Kirke er lavet af mennesker. Den er skabt af trofast. Kirke Det er mennesker. Dette er hele den godhed og den varme, som vi møder på vores vej, når vi møder vores medmennesker. Det er os alle sammen trofast er både fundamentet og søjlen for hele den Kirke. Kirke er baseret på visse principper, kærlighed og moral, men dens vigtigste kerne er dens mennesker. Hver enkelt af os er hver dag en lille sten i denne organisation. Samtidig er hver enkelt af os ligeværdige og lige vigtige for hele strukturen. Kirke. Det er os mennesker, der er sendt ud i denne verden for at udbrede Herrens arbejde. Lord Jesus på grund af Helligånden Han indledte det arbejde, som vi i dag kalder kirken. Også Kirke De er alle trofast. Dette er et af de vigtigste og uomtvistelige principper for hele samfundet.