Piibli Simson oli nasiirlane, mees, kes andis Jumalale täieliku pühendumise tõotuse. See hõlmas kasinuskohustust, alkoholi keeldu ning juuste ja habemete lõikamist. Simson oli kutsutud täitma oma rolli ikka enne tema sündi Jumala enda poolt. Simsonist ja tema loost võime lugeda Vana Testamendi raamatust "Kohtumõistjad". Tänaseni on ta hoolimatuse, naiivsuse ja kiusatusele allumise sümbol.

Simson ja Dalilia

Simson sündis Jumala tahtel viljatule emale. Tema isa oli Manoach. Simsoni ülesanne oli kaitsta iisraellasi vilistite tagakiusamise eest. Täiskasvanuna lahkus ta oma perekonnakodust ja läks Timna linna, kus ta abiellus vilistliku naisega. See andis aluse uuele konfliktile iisraellaste ja vilistite vahel. Simsonil oli üliinimlik jõud. Kohtumõistjate raamatus on kirjas, kuidas ta tappis lõvi palja käega. 

Simson veetis suurema osa oma elust kahevõitluses vilistitega. Me loeme Piiblist, et ta tappis vähemalt mitu tuhat inimest. Filistid tegid kõik endast oleneva, et temast lahti saada. Nad tapsid tema naise ja ämma ning saatsid seejärel armee, et teda alistada. Simson sattus vilistite kätte. Kuid kasutades oma üleloomulikku jõudu, murdis ta teda ahistavad sidemed lahti ja tappis neist tuhatkonda.

Filisteenlased mõistsid, et neil ei ole füüsilises kokkupõrkes Simsoniga mingit võimalust. Nii et nad panid ta kokku hooraga. Dalila, sest see oli tema nimi, võrgutas Simsoni. Ta püüdis välja selgitada tema üliinimliku jõu saladust. Simson paljastas oma hoolimatuses talle saladuse. Sellest piisas, et tal juuksed maha võtta. Filistid lõikasid Simsoni juuksed maha ja siis Jumal lahkusid temast. Oma võimust ilma jäetud, pimestasid teda vilistid ja vangistasid ta, seejärel mõisteti ta surma.