Biblijny Samson był nazirejczykiem, czyli człowiekiem, który złożył ślub całkowitego poświęcenia się Bogu. Wiązało się to z obowiązkiem zachowania czystości, zakazem spożywania alkoholu oraz strzyżenia włosów i brody. Samson został powołany do pełnienia swojej roli jeszcze przed narodzinami przez samego Boga. O Samsonie i jego historii możemy przeczytać w starotestamentowej Księdze Sędziów. Po dziś dzień jest on symbolem lekkomyślności, naiwności i ulegania pokusom.

Samson i Dalilia

Samson został zrodzony z woli bożej przez bezpłodną matkę. Jego ojcem był Manoach. Zadaniem Samsona było bronienie Izraelitów przed prześladowaniami Filistynów. Jako dorosły mężczyzna opuścił rodzinny dom i udał się do miasta Timna, gdzie poślubił filistyńską kobietę. Było to zarzewiem kolejnego konfliktu pomiędzy Izraelczykami a Filistynami. Samson był obdarzony nadludzką siłą. W Księdze Sędziów znajdują się opisy, w których zabija on lwa gołymi rękami. 

Samson poświęcił większość swojego życia na pojedynki z Filistynami. W Biblii czytamy, że zabił co najmniej kilku tysięcy z nich. Filistyni robili wszystko, aby się go pozbyć. Zabili jego żonę i teścia, a następnie wysłali armię, która miała go poskromić. Samson trafił w ręce Filistynów. Jednak korzystając ze swojej nadprzyrodzonej siły, przerwał kneblujące go więzy i zabił tysiąc z nich.

Filistyni zrozumieli, że nie mają szans w starciu fizycznym z Samsonem. Podstawili mu więc nierządnicę. Dalila, bo tak miała na imię, uwiodła Samsona. Próbowała dowiedzieć się, w czym tkwi sekret jego nadludzkiej siły. Samson w swojej lekkomyślności wyjawił jej tajemnicę. Wystarczyło pozbawić go włosów. Filistyni ścięli włosy Samsona i wtedy Bóg go opuścił. Pozbawiony swojej mocy został oślepiony przez Filistynów i uwięziony, a następnie skazany na śmierć.