Biblický Samson byl nazír, muž, který složil slib naprosté oddanosti Bohu. To zahrnovalo povinnost cudnosti, zákaz alkoholu a stříhání vlasů a vousů. Samson byl povolán, aby splnil svou roli přesto před jeho narozením sám Bůh. O Samsonovi a jeho příběhu si můžeme přečíst ve starozákonní knize Soudců. Dodnes je symbolem lehkomyslnosti, naivity a podléhání pokušení.

Samson a Dalilia

Samson se narodil z Boží vůle neplodné matce. Jeho otec se jmenoval Manoach. Samsonovým úkolem bylo bránit Izraelity před pronásledováním ze strany Filištínů. V dospělosti opustil svůj rodný dům a odešel do města Timny, kde se oženil s Filištínkou. To byl podnět k dalšímu konfliktu mezi Izraelci a Pelištejci. Samson byl obdařen nadlidskou silou. V knize Soudců se píše o tom, jak holýma rukama zabil lva. 

Samson strávil většinu svého života souboji s Filištíny. V Bibli čteme, že jich zabil nejméně několik tisíc. Filištíni dělali vše, co mohli, aby se ho zbavili. Zabili jeho ženu a tchána a pak poslali vojsko, aby si ho podrobilo. Samson skončil v rukou Filištínů. Pomocí své nadpřirozené síly však přetrhal pouta, která mu svíraly ústa, a zabil jich tisíc.

Filištíni si uvědomili, že ve fyzickém střetu se Samsonem nemají šanci. Tak ho dali dohromady s nevěstkou. Dalila, neboť tak se jmenovala, svedla Samsona. Snažila se zjistit tajemství jeho nadlidské síly. Samson jí ve své lehkomyslnosti odhalil tajemství. Stačilo to, aby se zbavil vlasů. Filištíni Samsonovi ostříhali vlasy a pak mu Bůh ho opustil. Když byl zbaven moci, Filištíni ho oslepili, uvěznili a poté odsoudili k smrti.