Biblický Samson bol nazír, muž, ktorý zložil sľub úplnej oddanosti Bohu. To zahŕňalo povinnosť cudnosti, zákaz alkoholu a strihanie vlasov a brady. Samson bol povolaný, aby splnil svoju úlohu ešte pred jeho narodením sám Boh. O Samsonovi a jeho príbehu si môžeme prečítať v starozákonnej knihe Sudcov. Dodnes je symbolom ľahkovážnosti, naivity a podľahnutia pokušeniu.

Samson a Dalilia

Samson sa narodil z Božej vôle neplodnej matke. Jeho otec bol Manoach. Samsonovou úlohou bolo brániť Izraelitov pred prenasledovaním zo strany Filištíncov. Ako dospelý opustil svoj rodný dom a odišiel do mesta Timna, kde sa oženil s Filištínkou. To bol podnet na ďalší konflikt medzi Izraelitmi a Filištíncami. Samson bol obdarený nadľudskou silou. V Knihe sudcov sa píše o tom, ako holými rukami zabil leva. 

Samson strávil väčšinu svojho života súbojmi s Filištíncami. V Biblii čítame, že ich zabil najmenej niekoľko tisíc. Filištínci urobili všetko, čo mohli, aby sa ho zbavili. Zabili jeho ženu a svokra a potom poslali vojsko, aby si ho podmanilo. Samson skončil v rukách Filištíncov. Svojou nadprirodzenou silou však pretrhol putá, ktoré mu zvierali ústa, a zabil ich tisíc.

Filištínci si uvedomili, že vo fyzickom súboji so Samsonom nemajú šancu. Tak ho dali dokopy s neviestkou. Dalila, lebo tak sa volala, zviedla Samsona. Snažila sa zistiť tajomstvo jeho nadľudskej sily. Samson jej vo svojej ľahkomyseľnosti odhalil tajomstvo. Stačilo ho to zbaviť vlasov. Filištínci odrezali Samsonovi vlasy a potom Boh ho opustil. Filištínci ho zbavili moci, oslepili ho a uväznili, potom ho odsúdili na smrť.