Nazwa Babilon odnosi się bezpośrednio do przypowieści biblijnej o wieży Babel. Budowli mającej być swoistą “bramą do nieba”. Próbowali ją wznieść ludzie zaślepieni pychą, którzy zignorowali Boga i postanowili samodzielnie dostać się do niebios. Ostatecznie konstrukcja nie została dokończona, ponieważ Bóg pomieszał budowniczym języki, przez co nie mogli się ze sobą porozumieć.

Kim była Wielka Wszetecznica z Babilonu?

Babilon to starożytne miasto leżące nad rzeką Eufrat w Mezopotamii, na terenie dzisiejszego Iraku. To właśnie w nim próbowano wznieść wieżę. Motyw wieży Babel powraca w Apokalipsie św. Jana Apostoła, zwanej także Księgą Objawienia. Czytamy w niej o nierządnicy babilońskiej mającej symbolizować zło, zepsucie, sprzedajność i zniszczenie.

Babilońska Nierządnica i jej wykładnia dzisiaj

W zasadzie po dziś dzień nie istnieje jedna wykładnia, według której moglibyśmy odczytywać czym jest nierządnica babilońska. Istnieją bardzo liczne interpretacje i różnice w zdaniach. Z pewnością jednak nierządnicę babilońską należy czytać jako symbol; przestrogę, którą chcę zostawić nam św. Jan w Księdze Objawienia. Odnosi się ją najczęściej do zepsucia moralnego i duchowego władców. Do systemu mającego na celu rozpuścić ludzi i odwrócić ich od Boga. Niektórzy wiążą nierządnicę babilońską z nadejściem antychrysta. Nierządnica babilońska ma być upadkiem społeczeństw; odwróceniem wartości. Pojawiają się również niesprawdzone teorie, jakoby Kościół katolicki miał być ową nierządnicą. To potężna instytucja mająca silny wpływ na miliony ludzi na całym świecie, obiecująca im “bramę do nieba”.

Nierządnica babilońska jest postacią symboliczną, niemającą wymiaru fizycznego. Jej wygląd został jednak opisany w 17 rozdziale Apokalipsy św. Jana Apostoła:

I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej,

pełnej imion bluźnierczych,

mającej siedem głów i dziesięć rogów.

A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,

cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,

miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości

i brudów swego nierządu.

A na jej czole wypisane imiętajemnica:

“Wielki Babilon.

Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja