Mis eristab Kirik teistelt kogukonnad? Mis teeb selle eriliseks? Kindlasti on lugematul hulgal põhjusi, millest võib järeldada, et Kirik. Me räägime siinkohal Kirik nagu teatud kogukonnad.

Oluline on alustada kogukonna määratlusest. Kogukond on teatud kogukond inimesed, kes tavaliselt moodustavad mitteametliku struktuuri, mida iseloomustavad tugevad sidemed ja isegi vendlus.

Kindlasti Kirik on üks neist kogukonnad. Lisaks on see teistega võrreldes eriline kogukond.

Kuid mis eristab Kirik teistelt kogukonnad? Kirikukogudus koosneb usklikest, kes kogunevad ühe olendi ümber, milleks on Issand. Jumal. Loomulikult, nagu igas kogukond, nii et ka Kirik Inimesed juhinduvad siin teatud põhimõtetest, kuid need põhimõtted ei ole määratud ainult kirjaliku koodeksiga (antud juhul dekaloog), kuid neid dikteerib suuresti teatav moraal. Ühendus Kirik seab prioriteediks headus oma naabri ja teise inimese kohta. On olemas selged ja rikkumatud sõpruse, abi ja vendluse põhimõtted.

Nagu igas kogukond, nii et ka Kirik on olemas teatav hierarhia. Käesoleval juhul eristab seda hierarhiat aga asjaolu, et see ei aseta üht inimest teise kohale. Kõik on üksteise ees võrdsed ja igaüks võib loota, et abi teine inimene.

Kirikukogukond Nad palvetavad koos ja kiidavad Issandat väga sarnaste vaadetega.