A keresztség az első és egyben a legfontosabb szentség, amelyet az ember kapott. Megszabadít minket az eredendő bűn igájától. Azért nevezik a csatlakozás szentségének, mert a befogadásával bekerülünk a keresztény közösségbe. A keresztség vételével kezdődik a kapcsolatunk a IstenA keresztség a hit hosszú útjának kezdete. A keresztség szükséges az örök élethez. A keresztség nélkül a többi szentséget sem kaphatjuk meg. A keresztséget leggyakrabban a csecsemők veszik fel. A katolikus egyházban ez a szertartás abból áll, hogy szentelt vizet öntenek a fejre, és a pap elmondja a szavakat: "Megkeresztellek titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében".

Az évek során sok vita alakult ki a gyermekkeresztség témája körül. Egyre többen mondják, hogy ez a vallás akarata ellenére ráerőltetése a gyermekre. Néhány szülőAz egyház úgy döntött, hogy nem kereszteli meg a gyermekeiket, és meghagyja nekik a választás lehetőségét, amikor elég idősek lesznek ahhoz, hogy meghozzák ezt a döntést. Érdekes módon a korábbi időkben nem volt szokás a gyermekek megkeresztelése. Főleg felnőttek részesültek ebben a szentségben. Ugyanez volt a helyzet a Jézus Krisztusamely megkeresztelték csak 30 éves korában.

Ki keresztelte meg Jézus Krisztust?

Jézus Keresztelő János keresztelte meg a Jordán folyóban a 27-28. év fordulóján, ami mérföldkő volt a kereszténység történetében. Ez jelentette Jézus Krisztus missziós tevékenységének kezdetét. Miután megkeresztelkedett Krisztus Imádkozni kezdett. Ekkor megnyílt az ég, és a Szentlélek galamb formájában leszállt rá. Isten hangja is ezt mondta: "Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm". 

Jézust nem kellett megkeresztelni, mert a Szentlélektől fogantatott. Mindezt azonban az emberek iránti szeretetből tette, és azért, hogy beteljesítse a sorsát. Csak feltámadása után vezette be a szentségi keresztséget. Jézus megkeresztelkedése a Jordánban azonban döntő jelentőségű volt az emberiség számára. Ez lehetőséget adott a hívőknek, hogy megtisztuljanak az eredendő bűntől. Ez volt Jézus nyilvános tevékenységének kezdete is, amely következésképpen megnyitotta az utat a mennyei örök élethez.