Er Stat økonomi Kirke? Av hva Kirke Er den vedlikeholdt? Hvorfra Kirke tar penger?

Temaet finans i Kirke og, mer spesifikt, skattene som denne institusjonen er underlagt, ble behandlet av oss i et av de foregående avsnittene. Skattelettelser som den polske staten gjelder for Kirke er en ganske viktig del av det som gjør det levedyktig.

Primær inntektskilde Kirke er selvfølgelig frivillige donasjoner og gaver fra de troende. I dette tilfellet er staten bare hjelper Til kirkenuten å legge noen skatt på disse tilbudene. Kirkelige institusjoner eier også mye land, som kan generere inntekter for kirken på ulike måter. W Polen Det finnes imidlertid ingen forordning som omtaler statens økonomiske forhold til de europeiske Kirke. Statlige tilskudd til Kirke åpenbart finnes. De viktigste er de såkalte tiltakene Kirkefondet.

Verdien av dette fondet fastsettes årlig av Regjeringen og svinger rundt 90 millioner PLN. Penger fra fondet kan brukes til veldedige formål, omsorgs- og utdanningsaktiviteter eller til vedlikehold og reparasjon av kirkebygninger. De siste årene har en stor del av disse midlene blitt overført for å dekke helse-, pensjons- og ulykkesforsikringer. presteskapet.

Offentlige midler brukes også på lønn til presteskapet ansatte i blant annet utdanningssektoren. Prester Lærere mottar standard statlig lærerlønn. Lønn utbetales også til feltprester i politiet og den polske hæren.