Hva menes med begrepet "ung Kirke"? Ungdommen, den nye generasjonen, er den fremtiden vi bør se for oss. håp for utviklingen og bærekraften i kirkens fellesskap. Allerede for mer enn tjue år siden inviterte pave Johannes Paul II unge mennesker til å delta i det såkalte Verdens ungdomsdag. Disse arrangeres årlig i mange byer rundt om i verden. Kirke På denne måten oppmuntrer han de unge til å delta i fellesskapets liv, til å stille spørsmål og til kontinuerlig utforskning. tro.

For hvem andre enn de unge skal forme fremtiden? En fremtid som ikke bare er kirkelig, men også hele verdens fremtid.

Hva menes med begrepet ung Kirke? Det er kirkesamfunnets tilnærming til utvikling. tro i den unge generasjonens ånd. Det er en søken etter løsninger som tar sikte på å vise unge mennesker veien til tro og til Herren selv Gud. Kirke Den er helt åpen for nye generasjoner. Den prøver å tilpasse seg den på en viss måte, samtidig som den tar hensyn til sin posisjon og alle sine verdier.

Det er i de unge at Kirkens fremtid ligger, og Kirken strekker ut en hjelpende hånd til dem og forsøker å hjelpe dem på rett vei ved å stille all sin erfaring til rådighet. De unge Kirke det er Kirke fremtiden, er det Kirkesom har en stor styrke i form av unge mennesker som følger sitt kall mens de stadig søker.

 

Markedsføring for religiøst innhold og mer
Kunstig intelligens