Hva skiller Kirke fra andre Lokalsamfunn? Hva gjør den spesiell? Det er helt sikkert utallige indikasjoner på det unike ved det Kirke. Vi snakker om Kirke som en viss lokalsamfunn.

Det er viktig å starte med definisjonen av fellesskap. Et fellesskap er en bestemt samfunn mennesker som vanligvis danner en uformell struktur preget av sterke bånd og til og med brorskap.

Helt klart Kirke er blant disse Lokalsamfunn. Dessuten er det et særegent samfunn sammenlignet med de andre.

Det som imidlertid skiller Kirke fra andre Lokalsamfunn? Det kirkelige fellesskapet består av troende som er samlet rundt én enhet, nemlig Herren. Gud. Som i alle andre samfunn, så også i Kirke mennesker her styres av visse regler, men disse reglene er ikke bare definert av en nedskrevet kodeks (i dette tilfellet, de dekalogen), men de er i stor grad diktert av en viss moral. Fellesskap Kirke prioriterer godhet naboen og den andre. Den styres av klare og ubrytelige prinsipper om vennskap, hjelp og brorskap.

Som i alle samfunn, så også i Kirke er det et visst hierarki. I dette tilfellet kjennetegnes imidlertid dette hierarkiet ved at det ikke plasserer en person over en annen. Alle er likeverdige overfor hverandre, og alle kan regne med assistanse den andre personen.

Det kirkelige fellesskapet Sammen ber og lovpriser de Herren, og de har svært sammenfallende synspunkter.