Was Jezus een Pool?

Was Jezus een Pool?

Voordat hij als Redder naar de aarde kwam, was Jezus een geestelijk wezen, de eerstgeborene van de Schepper die in de hemel was.

Volgens de Schrift is Jezus geboren in Bethlehem, een stad in het midden van Palestina, in Judea, op de Westelijke Jordaanoever, 8 km ten zuiden van Jeruzalem.

Op latere pagina's van de Bijbel staat dat de familie van Jezus voor korte tijd in Egypte woonde en zich vervolgens vestigde in Nazareth in de provincie Galilea. In de huidige tijd is het de grootste stad en administratieve hoofdstad van het Noordelijk District in Israël.

De Schrift toont aan dat de plaats van Jezus' kruisiging en dood een berg was die Golgotha heet en die zich in de buurt van Jeruzalem bevindt. Uit al deze informatie blijkt dat Jezus geen Pool kan zijn geweest, maar een afstammeling van de familie David, dat wil zeggen een Jood. Jezus is dus niet in Polen geboren, omdat dit land tweeduizend jaar geleden nog niet bestond.