Czy Kościół jest potrzebny do zbawienia?

[ De inhoud van het artikel is beschermd dankzij Plagiashield ]

Is Kerk jest potrzebny do zbawienia? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest Kerk i jak patrzeć na niego w kontekście zbawienia.

Kerk jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego zbawienia. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu God i aby osiągnąć redding.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan God przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu God, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest Kerk. Pod względem teologicznym oraz wyznaniowym wiec, Kerk jest niezbędny do osiągnięcia stanu zbawienia.
W pewnym sensie można rozumieć Kerk jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku zbawienia. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej Kerk jest potrzeby do zbawienia.

[ De inhoud van het artikel is beschermd dankzij Plagiashield ]