Kas antikristus on juba Maal? Antikristus lühidalt öeldes on vastandiks Kristus. Olend, kes tuleb maailma, et täita Saatana tahtmist. Et vaidlustada maailma jumalikku korda; et tõmmata inimesi Jumalast eemale. Hävitage religioon ja viige inimkond kurjuse teele. Antikristus saab olema saatan inimese kujul, nagu ka Kristus oli samal ajal Jumal ja mees. Antikristuse valitsemine kestab 1260 aastat kuni Kristuse teise tulemiseni, kes teda alistab. Antikristus on Jeesuse suurim vaenlane.

Antikristus - kes see on?

Antikristus ei ole inimeste poolt välja mõeldud kujuteldav olend või kultuuritoode. Tema motiiv kordub paljudes pühakirjakohtades. Tema tulekust võime lugeda muu hulgas prohvet Taanieli raamatust, apostel Pauluse kirjadest ja apostel Johannese ilmutusest. Antikristus peab täitma Saatana tahet Maal. Saada võimsat mõju, mis võimaldab tal kontrollida inimesi; siseneda nende mõtetesse ja veenda neid tegema kurja. Antikristus ei ilmuta end siiski kohe. Paljud inimesed leiavad teda esialgu atraktiivseks. Ta pimestab paljusid. Ta ahvatleb neid meeldiva elu nägemustega. Ta julgustab neid patustama. See on tema viis maailma valitsemiseks.

Kuidas ära tunda Antikristust?

Me ei tea, kes on antikristus ja millal ta tuleb. Paljud inimesed usuvad, et ta on juba meie seas. Apostel Johannese kirjas loeme: "Lapsedon juba viimane Tund on käes, ja nii, nagu te olete kuulnud, on antikristus tulemas, sest vaata, paljud antikristused on just praegu ilmunud; seega me teame, et see on juba viimane tund. See tähendab, et inimkonna ajaloos võis juba olla palju antikriste, st kiusajaid, kes täidavad Saatana tahtmist. Siiski ei ole teada, kas peamine antikristus, kes hakkab Jumalale vastu astuma, on juba maa peal. Mida me teame, on see, et tema valitsemisaeg kestab 1260 aastat ja lõpeb Kristuse tulekuga ning inimkonna lunastamisega kurjuse käest.

Paljud inimesed on minevikus tunnistatud potentsiaalseteks antikristuseks. On mainitud selliseid isikuid nagu Rooma keiser Nero, Frederick Barbarossa, Napoleon Bonaparte, Jossif Stalin ja Adolf Hitler. Praegu otsivad inimesed antikristust tähtsate poliitikute, mõjukate ärimeeste, näitlejate, lauljate ja kuulsuste hulgast. Sellise teabe suhtes tuleks siiski olla ettevaatlik. Meie ülesanne on palvetada, kuuletuda Jumala sõnale ja hoida kinni headest väärtustest.