Wat onderscheidt Kerk van anderen gemeenschappen? Wat maakt het speciaal? Er zijn zeker talloze redenen om te concluderen dat Kerk. We hebben het hier over Kerk als een zekere gemeenschappen.

Het is belangrijk te beginnen met een definitie van gemeenschap. Een gemeenschap is een bepaalde gemeenschap mensen die gewoonlijk een informele structuur vormen die gekenmerkt wordt door sterke banden en zelfs broederschap.

Zeker Kerk is een van die gemeenschappen. Bovendien is het een gemeenschap die zich onderscheidt van de andere.

Echter, wat onderscheidt Kerk van anderen gemeenschappen? De kerkgemeenschap bestaat uit gelovigen die samenkomen rond één wezen, dat de Heer is God. Natuurlijk, zoals in elke gemeenschap, dus ook in Kerk De mensen hier laten zich leiden door bepaalde principes, maar deze principes worden niet alleen bepaald door een geschreven code (in dit geval decaloog), maar ze worden grotendeels gedicteerd door een bepaalde moraal. Gemeenschap Kerk geeft voorrang aan goedheid van de naaste en van de andere persoon. Er zijn duidelijke en onbreekbare beginselen van vriendschap, bijstand en broederschap.

Zoals in elke gemeenschap, dus ook in Kerk is er een zekere hiërarchie. In dit geval onderscheidt deze hiërarchie zich echter doordat de ene persoon niet boven de andere wordt geplaatst. Iedereen is gelijk voor elkaar en iedereen kan rekenen op de bijstand de andere persoon.

De Kerkgemeenschap Zij bidden samen en loven de Heer met zeer gelijksoortige opvattingen.