Co odróżnia Kościół od innych wspólnot?

[ De inhoud van het artikel is beschermd dankzij Plagiashield ]

Wat odróżnia Kerk od innych wspólnot? Co czyni go wyjątkowym? Z całą pewnością istnieje niezliczona ilość przesłanek ku temu, aby wnosić o wyjątkowości Kerka. Mowa tutaj o Kościele jako o pewnej społeczności.

Należy zacząć od definicji wspólnoty. Wspólnota jest to pewna zbiorowość ludzi, którzy tworzą zazwyczaj nieformalną strukturę, charakteryzująca się silnymi więzami, a nawet braterstwem.

Z całą pewnością Kerk należy do grona takich wspólnot. Co więcej, jest on wyróżniającą się wspólnotą na tle pozostałych.

Jednak co odróżnia Kerk od innych wspólnot? Wspólnotę Kościelną Tworzą ludzie wierzący, którzy skupiają się wokół jednej istoty, którą jest Pan God. Oczywiście, tak jak w każdej wspólnocie, tak i w Kościele ludzie kierują się tutaj pewnymi zasadami, jednak zasady te określane są nie tylko przez spisany na kartkach kodeks  (w tym przypadku dekalog), ale w dużej mierze są one podyktowane pewną moralnością. Społeczność Kerk jako priorytet obiera dobro bliźniego i drugiej osoby. Panują w niej jasne i nierozerwalne zasady przyjaźni, pomocy i braterstwa.

Jak w każdej wspólnocie, tak i w Kościele istnieje pewna hierarchia. W tym wypadku jednak ta hierarchia wyróżnia się tym, iż nie stawia ona jednej osoby ponad drugą. Wszyscy są wobec siebie równi i każdy może liczyć na pomoc drugiej osoby.

Wspólnota Kościelna razem się modli i wysławia Pana, kierując się bardzo zbieżnymi poglądami.

[ De inhoud van het artikel is beschermd dankzij Plagiashield ]