Wat onderscheidt de Kerk van andere gemeenschappen?

Wat onderscheidt de Kerk van andere gemeenschappen?

Wat onderscheidt de Kerk van andere gemeenschappen? Wat maakt haar uniek? Er zijn zeker talloze redenen om het unieke karakter van de Kerk te claimen. We hebben het hier over de Kerk als een bepaalde gemeenschap.

Het is een gemeenschap die een zekere gemeenschap is van mensen die meestal een informele structuur vormen, gekenmerkt door sterke banden en zelfs broederschap.

De Kerk behoort zeker tot dergelijke gemeenschappen. Bovendien is zij een onderscheidende gemeenschap ten opzichte van anderen.

Maar wat onderscheidt de Kerk van andere gemeenschappen? De kerkgemeenschap bestaat uit gelovigen die zich centreren rond één enkel wezen, namelijk God. Natuurlijk worden de mensen hier in de Kerk, zoals in elke gemeenschap, geleid door bepaalde principes, maar deze principes worden niet alleen bepaald door een code (in dit geval een decaloog) die op vellen papier is geschreven, maar worden grotendeels gedicteerd door een bepaalde moraal. De gemeenschap van de Kerk geeft voorrang aan het welzijn van haar naaste en van de andere persoon. Er zijn duidelijke en onlosmakelijke principes van vriendschap, hulp en broederlijkheid.

Zoals in elke gemeenschap bestaat er ook in de Kerk een zekere hiërarchie. In dit geval onderscheidt deze hiërarchie zich echter door het feit dat de ene persoon niet boven de andere wordt geplaatst. Iedereen is gelijk en iedereen kan rekenen op de hulp van een andere persoon.

De kerkgemeenschap bidt en prijst de Heer samen en volgt daarbij zeer convergerende standpunten.