Waarom heeft Mozes 40 jaar lang gezworven?

Waarom heeft Mozes 40 jaar lang gezworven?

Waarom heeft Mozes 40 jaar lang gezworven? Waarom heeft de reis van de Israëlieten uit het land Egypte, het huis van de slavernij, eigenlijk zo lang geduurd?

Allereerst nam Mozes tijdens zijn reis niet de eenvoudigste weg die langs de Middellandse Zeekust leidde om Kanaän te bereiken. De weg leidde de Israëlieten langs een volledig cirkelvormige weg door de woestijn.

Volgens sommige interpretaties werd de keuze van Mozes gedicteerd door de wens om de berg Sinaï (Horeb) te bereiken. De berg Sinaï, ook wel bekend als de berg Mozes, ligt volledig in het zuiden van Egypte, in het zuidelijke deel van het Sinaï-schiereiland. Om hem te bereiken, had je een reis naar het land nodig.

Zoals we weten, duurde de reis van de gekozen natie 40 jaar. Sommige mensen wijzen erop dat deze 40 jaar de symbolische lengte van het leven van de toenmalige generatie vertegenwoordigen. Sommige interpretaties, die verwijzen naar deze symbolische lengte, suggereren dat het gericht was op een volledige generatiewisseling in het Beloofde Land.

Gedurende de hele reis waren er cyclische tellingen, zoals we weten, na het bereiken van de bestemming was er geen enkele persoon van de vorige generatie meer over. Zo bereikte een generatie van volledig vrije mensen het einde van de reis, die zich de oude orde niet herinnerden, zich niet herinnerden hoe het leven in gevangenschap eruitzag, en vanaf het moment van hun geboorte waren het vrije mensen. Het was een soort van zuivering van de hele natie van de last van de slavernij.

Dit is misschien wel de eenvoudigste en tegelijkertijd de meest waarschijnlijke verklaring van de zaak. Men kan in dit alles nog steeds de straf vinden die de Heer voor ongehoorzaamheid aan zichzelf oplegde aan het volk Israël. Misschien heeft hij hen daarom veroordeeld tot de ontberingen van een 40 jaar durende reis.