Hvad det er helliggørende nåde? Ethvert menneske er ved fødslen belastet af arvesynden. Dette stammer naturligvis fra Adam og Eva, som ikke var i stand til at respektere den gave, de modtog fra Gud, og som syndede ved at gribe efter frugten fra træet med kundskab om godt og ondt. Men, Gud i sin godhed besluttede han at forbarme sig over mennesket og sendte sin søn til verden Jesus KristusFor at han kan tage mennesket ud af ondskabens hånd og give det en chance for evigt liv. 

Mennesker er født med arvesyndens åg. I tusindvis af år har den forhindret dem i at opnå frelse. For for at komme ind i himmeriges rige kræver sejr over synden. Vendepunktet i menneskehedens historie er Jesu Kristi dåb i Jordan. Fra nu af skal enhver person, der modtager dåb Hun bliver ren. Det vasker arvesyndens stigma væk. Denne begivenhed og Jesu opstandelse åbnede vejen til evigheden for menneskeheden. Desuden begynder mennesket med modtagelsen af dåben at være i en tilstand af helliggørende nåde.

Tilstand af helliggørende nåde

Den helliggørende nåde er en tilstand af særlig nærhed til Gud. Det øjeblik, hvor vores sjæl er ren og fri for synd. Mennesket oplever den helliggørende nåde, når det ikke har alvorlige eller dødelige synder på samvittigheden. Han mister den i det øjeblik, han begår dem. Måden at opnå den helliggørende nåde på er regelmæssig skriftemål, som Gud tilgiver vores synder på, bøn og modtagelse af nadveren.