Dåben er det første og samtidig det vigtigste sakramente, som mennesket modtager. Den befrier os fra arvesyndens åg. Det kaldes tiltrædelsessakramentet, fordi vi ved at modtage det bliver indlemmet i det kristne fællesskab. Modtagelsen af dåben indleder vores forhold til GudDåben er begyndelsen på en lang rejse i troen. Det er nødvendigt at blive døbt for at få evigt liv. Uden dåben kan vi heller ikke modtage de andre sakramenter. Dåben modtages oftest af spædbørn. I den katolske kirke består ritualet i at hælde vievand på hovedet og at præsten siger ordene: "Jeg døber jer i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn".

I årenes løb har der været mange kontroverser omkring emnet barnedåb. Der er flere og flere stemmer, der siger, at det er at påtvinge et barn en religion mod dets vilje. Nogle forælderKirken har besluttet ikke at døbe deres børn og at lade dem vælge at gøre det, når de er gamle nok til at træffe denne beslutning. Det er interessant at bemærke, at det i tidligere tider ikke var almindeligt at døbe børn. Det var hovedsageligt voksne, der modtog dette sakramente. Det samme var tilfældet med Jesus Kristussom blev døbt først i en alder af 30 år.

Hvem døbte Jesus Kristus?

Jesus Han blev døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden ved årsskiftet 27-28. Dette var en skelsættende begivenhed i kristendommens historie. Det markerede begyndelsen på Jesu Kristi missionsvirksomhed. Efter at være blevet døbt Kristus Han begyndte at bede. Da åbnede himlen sig, og Helligånden steg ned på ham i form af en due. En stemme fra Gud sagde også: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag". 

Jesus behøvede ikke at blive døbt, fordi han blev undfanget af Helligånden. Men han gjorde det af kærlighed til mennesker og for at opfylde sin skæbne. Han indførte ikke den sakramentale dåb før efter sin opstandelse. Men Jesu dåb i Jordanfloden var afgørende for menneskeheden. Det gav de troende en chance for at blive renset for arvesynden. Det var også begyndelsen på Jesu offentlige virke, som dermed åbnede vejen til det evige liv i himlen.